Doradztwo prawne i kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie prawa gospodarczego i prawa pracy
Powoływanie i rejestracja spółek w Polsce
Windykacja należności wraz z prowadzeniem egzekucji
Sporządzanie pisemnych oraz ustnych opinii i analiz prawnych, jak również przygotowanie interpretacji dotyczących treści przepisów prawa
Kompleksowa obsługa przedsiębiorców i osób fizycznych z zakresu prawa własności przemysłowej
Przygotowanie projektów pism, podań, wniosków składanych do organów władzy publicznej
Opracowanie i kompleksowe przygotowanie umów handlowych i kooperacyjnych
Reprezentacja we wszelkich sporach sądowych, w szczególności w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy oraz przez innymi organami
Ponadto zawsze jesteśmy otwarci i gotowi do podejmowania działań innych niż wskazane powyżej, jeśli tylko wyniknie taka potrzeba w ramach wzajemnej współpracy. Opierając swoje idee na ciągłym rozwoju i doskonaleniu wiemy, że tylko wypracowując nowe rozwiązania możemy zapewnić naszym Klientom pełną satysfakcję i najwyższą jakość.